הטמעת פרויקט QRM

תוצרים טיפוסיים של הטמעת QRM:

קיצור זמן אספקה

80-90%

שיפור OTD

55-65%

הקטנת עלויות

10-25%

שביעות רצון עובדים

 100%

גישת ה- QRM ניתנת להטמעה ויישום בחלק מהארגון או בכולו בהתאם לצורך הארגון, זמינותו והאתגרים איתם הוא מעוניין להתמודד.

דרך ההטמעה מבוססת על פרויקטים ממוקדים סביב נתחי שוק ממוקדים (נש"מ / FTMS). משך פרויקט טיפוסי הוא בין 4-6 חודשים ובדרך כלל הפרויקט יהווה הפרעה מועטה לפעילותו השוטפת של הארגון.

במהלך ביצוע הפרויקט מוכשר צוות מתוך הארגון בעקרונות ה- QRM, ולפחות מוביל אחד בארגון להובלה ויישום פרויקט הטמעה כך שלאחר 2-3 פרויקטים, הארגון מפתח עצמאות בביצוע פרויקטי QRM נוספים.

מהלך פרויקט הטמעת QRM :

  1. בחירת נתח שוק ממוקד לטיפול - תהליך הבחירה והגדרת הנש"מ יבוצע בסדנא מרוכזת.
  2. איסוף נתונים ובניית מפת זנ"ק /MCT 
  3. בחירת טווח תהליכים לשילוב בפרויקט וסיעור מוחות לבחירת תהליך חדש שיתרום לקיצור זנ"ק/MCT - מבוצע בסדנא מרוכזת.
  4. תכנון מפורט של התהליך החדש. בדרך כלל יכלול הקמת QRC (תא QRM) או Q-ROC (תא QRM משרדי).
  5. הפעלת חישובי מערכות דינמיות (System Dynamics) כחלק מתכנון הפתרון.
  6. יישום הפתרון - קיבוץ אמצעי הייצור ובחירת איוש התא.
  7. הכשרת צוות התא להפעלה זריזה והכשרה צולבת תוך מיקוד בקיצור זנ"ק/MCT.
  8. הפעלה מלווה של התא תוך בקרה ועדכון התהליכים יחד עם אנשי הצוות.
מהלך עקרוני של פרויקט QRM נראה כך: