חוק ליטל / Little's law:

חוק ליטל משמש לחישוב ערך המלאי בימי צריכה.
לחץ כאן

מתאר את משך התהליך בימים (Lead time days) דרך היחס בין המלאי בתהליך לקצב הצריכה בפועל.

נוסחת החוק: