QRM - הופכים זמן לזהב
אלי אלף - מלווה ומכשיר ארגונים להטמעת אסטרטגיה תפעולית זריזה בגישת ה- QRM

קיצור זמני אספקה

80-90%

שיפור OTD


55-65%

הקטנת עלויות


10-25%

שביעות רצון עובדים 

100%

שירותי רוח גבית

בכותרות

  • אפליקציית הרשת "Tailwind Factory" להמחשת והדגמת השפעת אסטרטגיה תפעולית נבחרת על ביצועי הארגון הפכה מבצעית. להזמנת הדגמה או סדנא מודרכת - נא ליצור קשר. להתרשמות: Tailwind Factory
  • בקרוב - סדרת מאמרים בנושא טיפים להגדלת כושר הייצור בעלות נמוכה.


מה זה ייצור זריז? (QRM (Quick Response Manufacturing

הייצור הזריז (QRM) הוא אסטרטגית צמיחה כלל ארגונית אשר הופכת את הארגון לזריז, גמיש ואפקטיבי יותר בתגובה לצורכי לקוחותיו. ה- QRM אשר פותח ע"י פרופ' ראזן סורי מאוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, עושה שימוש בזמן כמדד מרכזי אשר גורר אחריו שיפורים ניכרים באיכות, בעלות ובשביעות הרצון של הלקוחות ועובדי החברה.

ה-QRM תורם ומקדם את צמיחת החברה ע"י שיפור הרווחיות, שיפור זמינות ואמינות האספקות ללקוחות וקיצור הזמן מפיתוח לשוק (TTM).

ארבעת עמודי התווך של ה- QRM הם:

  1. הבנת כוחו של הזמן - הבנת ההשפעה המקיפה של קיצור זמן הנתיב הקריטי (זנ"ק, MCT) על כלל ביצועי הארגון ושינוי התפיסה ניהולית וקבלת ההחלטות מ"בסיס עלות" ל-"בסיס זמן".
  2. מבנה ארגוני תאי - צמצום "נקודות מסירה" (זמן לבן), הכשרה צולבת, אחריות וסמכות של צוות התא לניהול הזמן –MCT או מספר QRM – והתוצאה.
  3. התנהגות מערכות דינמיות - הבנת ההשפעה של גודל מנה ונצילות מול עודף כושר ייצור והגדרת "חוקי עבודה" נכונים. שימוש בחישובים מתקדמים להבנת השפעת השונות על משך התהליכים.
  4. אסטרטגיה כלל ארגונית - תהליכים משרדיים ורצפת הייצור כרצף שלם לשירות הלקוח. שימוש בזמן כמוביל תהליכי השיפור מבטל את ההפרדה בין יחידות הארגון.