QRM - הופכים זמן לזהב
אלי אלף - מלווה ומכשיר ארגונים להטמעת אסטרטגיה תפעולית זריזה בגישת ה- QRM

קיצור זמני אספקה

80-90%

שיפור OTD


55-65%

הקטנת עלויות


10-25%

שביעות רצון עובדים 

100%

שירותי רוח גבית

אירועים וסדנאות קרובים

  • ב- 28/10/2020, תתקיים סדנת POLCA בזום שתועבר ע"י פרופ. ראז'ן סורי. הסדנא תועבר באנגלית. פרטים בקובץ המצורף.POLCA master class.pdf. להרשמה לחץ כאן


מה זה ייצור זריז? (QRM (Quick Response Manufacturing

הייצור הזריז (QRM) הוא אסטרטגית צמיחה כלל ארגונית אשר הופכת את הארגון לזריז, גמיש ואפקטיבי יותר בתגובה לצורכי לקוחותיו. ה- QRM אשר פותח ע"י פרופ' ראזן סורי מאוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, עושה שימוש בזמן כמדד מרכזי אשר גורר אחריו שיפורים ניכרים באיכות, בעלות ובשביעות הרצון של הלקוחות ועובדי החברה.

ה-QRM תורם ומקדם את צמיחת החברה ע"י שיפור הרווחיות, שיפור זמינות ואמינות האספקות ללקוחות וקיצור הזמן מפיתוח לשוק (TTM).

ארבעת עמודי התווך של ה- QRM הם:

  1. הבנת כוחו של הזמן - הבנת ההשפעה המקיפה של קיצור זמן הנתיב הקריטי (זנ"ק, MCT) על כלל ביצועי הארגון ושינוי התפיסה ניהולית וקבלת ההחלטות מ"בסיס עלות" ל-"בסיס זמן".
  2. מבנה ארגוני תאי - צמצום "נקודות מסירה" (זמן לבן), הכשרה צולבת, אחריות וסמכות של צוות התא לניהול הזמן –MCT או מספר QRM – והתוצאה.
  3. התנהגות מערכות דינמיות - הבנת ההשפעה של גודל מנה ונצילות מול עודף כושר ייצור והגדרת "חוקי עבודה" נכונים. שימוש בחישובים מתקדמים להבנת השפעת השונות על משך התהליכים.
  4. אסטרטגיה כלל ארגונית - תהליכים משרדיים ורצפת הייצור כרצף שלם לשירות הלקוח. שימוש בזמן כמוביל תהליכי השיפור מבטל את ההפרדה בין יחידות הארגון.