QRM - הופכים זמן לזהב
אלי אלף - מלווה ומכשיר ארגונים להטמעת אסטרטגיה תפעולית זריזה בגישת ה- QRM

קיצור זמני אספקה

80-90%

שיפור OTD


55-65%

הקטנת עלויות


10-25%

שביעות רצון עובדים 

100%

שירותי רוח גבית

אירועים וסדנאות קרובים

  • בקרוב תיפתח הרשמה להכשרת QRM כסף ישראלית ראשונה. פרטים בקרוב. להרשמה ושריון מקום - צור קשר.


מה זה ייצור זריז? (QRM (Quick Response Manufacturing

הייצור הזריז (QRM) הוא אסטרטגית צמיחה כלל ארגונית אשר הופכת את הארגון לזריז, גמיש ואפקטיבי יותר בתגובה לצורכי לקוחותיו. ה- QRM אשר פותח ע"י פרופ' ראזן סורי מאוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, עושה שימוש בזמן כמדד מרכזי אשר גורר אחריו שיפורים ניכרים באיכות, בעלות ובשביעות הרצון של הלקוחות ועובדי החברה.

ה-QRM תורם ומקדם את צמיחת החברה ע"י שיפור הרווחיות, שיפור זמינות ואמינות האספקות ללקוחות וקיצור הזמן מפיתוח לשוק (TTM).

ארבעת עמודי התווך של ה- QRM הם:

  1. הבנת כוחו של הזמן - הבנת ההשפעה המקיפה של קיצור זמן הנתיב הקריטי (זנ"ק, MCT) על כלל ביצועי הארגון ושינוי התפיסה ניהולית וקבלת ההחלטות מ"בסיס עלות" ל-"בסיס זמן".
  2. מבנה ארגוני תאי - צמצום "נקודות מסירה" (זמן לבן), הכשרה צולבת, אחריות וסמכות של צוות התא לניהול הזמן –MCT או מספר QRM – והתוצאה.
  3. התנהגות מערכות דינמיות - הבנת ההשפעה של גודל מנה ונצילות מול עודף כושר ייצור והגדרת "חוקי עבודה" נכונים. שימוש בחישובים מתקדמים להבנת השפעת השונות על משך התהליכים.
  4. אסטרטגיה כלל ארגונית - תהליכים משרדיים ורצפת הייצור כרצף שלם לשירות הלקוח. שימוש בזמן כמוביל תהליכי השיפור מבטל את ההפרדה בין יחידות הארגון.

נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .