מערבולת זמן התגובה:

Response Time Spiral

חלק מובנה וממאפייני מערכות התכנון - ERP / MRP - אשר תורם להתארכות זמני התגובה בארגון למרות שאיפת הארגון לקיצור זמן התגובה.

לא ניתן לצמצם או לנהל את המערבולת, וצריך לגדוע אותה כדי לצאת ממנה.חזור