סדנאות בנושאי QRM

מבוא ל-QRM (חד יומית)

סדנא ציבורית או פנים ארגונית.

מטרת הסדנא להכיר למשתתפים את ארבעת עקרונות ה- QRM ולהתנסות בדרך חווייתית בהשפעת דרך החשיבה של ה- QRM על תוצאות ארגוניות בסביבה עסקית של מגוון או מוצר מותאם ללקוח.

לפרטים

מבוא ל- QRM (דו-יומית)

סדנא ציבורית או פנים ארגונית.

מטרת הסדנא להכיר למשתתפים את ארבעת עקרונות ה- QRM ולהתנסות בדרך חווייתית בהשפעת דרך החשיבה של ה- QRM על תוצאות ארגוניות בסביבה עסקית של שונות 

נושאים מורחבים בסדנא הדו-יומית הם: חישובי מערכות דינמיות והתאמת הגישה לסביבה משרדית.

לפרטים

סדנת נש"מ / FTMS

סדנא פנים ארגונית.

מטרת הסדנא לבחון ביחד עם הארגון דרכי סיווג מוצרים / שירותים לצורך הרכבת תא זריז (QRC / Q-ROC).

תוצרי הסדנא - כיווני חלוקה אפשריים למוצרי / שירותי הארגון ובחירת נש"מ מרכזי לטיפול ובנית תא זריז. הסדנא היא מבוא לפרויקט QRM אשר יבוצע סביב נש"מ נבחר.

לפרטים

סדנת זנ"ק / MCT

סדנא ציבורית או פנים ארגונית.

בסדנא זו ילמדו המשתתפים לאסוף נתונים ליצירת מפת זנ"ק (MCT Map) ויתנסו מעשית בבניית מפה.

כמו-כן ילמדו המשתתפים לנתח ולהסיק מסקנות מתוך המפה.

לפרטים

סדנת QRC

סדנא פנים ארגונית.

בסדנא זו ילמדו המשתתפים לתכנון ולחשב את ביצועיו של תא זריז, תוך התנסות בסימולציה של ייצור רגיל ואל מול ייצור QRM 


לפרטים      

סדנת Q-ROC

סדנא פנים ארגונית.

בסדנא זו ילמדו המשתתפים לתכנון ולחשב את ביצועיו של תא משרדי זריז, תוך התנסות בסימולציה של תהליך משרדי רגיל אל מול משרד זריז.

לפרטים

חישובי מערכות דינמיות

סדנא ציבורית או פנים ארגונית.

בסדנא זו יחשפו המשתתפים לחישובים העיקריים שנעשה בהם שימוש בפרויקטי QRM במטרה להבין את השפעת נצילות וגודל המנה על ה- MCT.

המשתתפים ילמדו לנתח את הממצאים ויכירו מגוון גישות להתמודדות ופתרון.

לפרטים
 

סדנת POLCA

סדנא ציבורית או פנים ארגונית.

בסדנא זו יכירו המשתתפים את כלי העבודה של ה- QRM לתיאום בין תאים וניהול זרימת העבודה.

לפרטים