תא משרדי זריז / Q-ROC:

דומה במהותו לתא זריז. מיועד לטיפול בפעילויות משרדיות בארגון ולפיכך מתאים להטמעה גם בארגוני שירות.

בתעשייה הוא יתאים לטיפול הפעילויות כגון - מכירות והצעת מחיר, קליטת הזמנה, רכש, משאבי אנוש .



חזור

נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .