תא זריז / QRC:

תא זריז (Quick Response Cell) הוא אבן יסוד חיונית בגישת ה- QRM.

התא הוא קבוצה של משאבים רב-תפקודיים נבחרים אשר מקובצים יחדיו ומיועדים להשלמת רצף פעולות עבור כל העבודות השייכות לנש"מ / FTMS.

המשאבים כוללים צוות של עובדים בעלי הכשרות צולבות עם אחריות וסמכות (Ownership) מלאים לכל פעילות התא.

היעד העיקרי של צוות תא QRM הוא קיצור זנ"ק / MCT של התא. התפיסה מתאימה לרצפת הייצור ולמשרדים כאחד.

בהבחנה מתאי ייצור המקובלים בגישות תפעוליות אחרות, ניתוב העבודה בתא אינו אחיד, אין לתא זמן טאקט ותכנון סדר העבודה והתפקידים הם אוטונומיים ע"י צוות התא וראש הצוות.חזור