סיפורי אירוע (Case studies)

 תוכן סיפור האירוע שפה חברה מדינה חברה/ארגון מטמיע
  יצרן חלונות פולני מצליח לשפר את השירות ללקוח בעזרת QRM עברית הופמן - סלוביץ' פולין4 Results
     
     
     
סיפורי אירוע ודוגמאות נוספות באנגלית ניתן למצוא באתרים: