FTMS / נש"מ: 

FTMS - Focused Target Market Segment,  נש"מ - נתח שוק ממוקד

מקטע עסקי בארגון אשר עשוי להפיק תועלת משמעותית מקיצור ה- MCT / זנ"ק.

נש"מ / FTMS יכול להתגבש סביב מוצר, לקוח, טכנולוגיה, שוק או כל מכנה משותף אחר אשר יאפשר לארגון לבנות סביבו תא או קבוצת תאים שישלימו מוצר/שירות בזמן קצר.

בחירת נש"מ / FTMS תבוצע בדרך כלל במהלך סדנא ייעודית.


חזור