מערכות דינמיות / System Dynamics:

מערכות דינמיות (System Dynamics) היא תורה מתמטית הנגזרת מתורת הכאוס (Chaos) אשר באה לתאר יחסי גומלין בין מערכות עם שונות גבוהה אשר למעשה גורמת להן להיות בלתי ניתנות לחיזוי.

ענף שימושי במערכות הדינמיות היא תורת התורים (Queuing theory) שמאפשרת לחשב את יחסי הגומלין והחלופות בין ניצולת משאבים לזמן בתהליך.

ה- QRM עושה שימוש ייחודי בחישובי מערכות דינמיות לקביעת מדיניות של גודל מנה ותכנון העומס על אמצעי הייצור במטרה לקצר למינימום את ה- MCT.

נתונים עיקריים המחושבים בעזרת תורת התורים והמערכות הדינמיות הם:

  • זמן עבודה ממוצע
  • מכפיל הנצילות
  • ממוצע שונות המעבר
  • זמן המעבר
  • גודל מנת ייצור

חישובים אלו מיושמים בתכנון תאי ומשאבי הייצור במטרה לקצר למינימום את זמן הנתיב הקריטי.חזור