מאמרים

למאמרים נוספים באנגלית

 כותרת תוכן
 התאמת אסטרטגיות עסקית ותפעולית בארגון עם אסטרטגיה עסקית של מגוון (HMLV), קיים קושי תפעולי לתמוך בגישה זו. ה- QRM מציע פתרון
 זמן נתיב קריטי - MCT הסיבות לפיתוח מדד חדש - MCT, והגדרה מפורטת של המדד המרכזי בשימוש ה- QRM